מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

דרישות מקצועיות: