מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 , למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלב

דרישות מקצועיות: