מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פארק מים, מגלשות מים

דרישות מקצועיות: