מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פארק מים, מגלשות מים

דרישות מקצועיות: