מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

בריכת שחיה - לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

דרישות מקצועיות: