מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

דרישות מקצועיות: