מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

דרישות מקצועיות: