מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

דרישות מקצועיות: