מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מתקן התפלת מים

דרישות מקצועיות: