מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

דרישות מקצועיות: