מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

דרישות מקצועיות: