מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

דרישות מקצועיות: