מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

דרישות מקצועיות: