מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום; ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

דרישות מקצועיות: