מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – אחסונו

דרישות מקצועיות: