מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חלב גולמי - הובלתו

דרישות מקצועיות: