מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חלב גולמי - הובלתו

דרישות מקצועיות: