מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם –טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

דרישות מקצועיות: