מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם – טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

דרישות מקצועיות: