מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

בית קירור - למזון אחר ומרכיביו

דרישות מקצועיות: