מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בית קירור - למזון אחר ומרכיביו

דרישות מקצועיות: