מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ביצים - הובלתן לתחנת מיון

דרישות מקצועיות: