מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ביצים - ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיו

דרישות מקצועיות: