מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ביצים - ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיו

דרישות מקצועיות: