מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם, אריזתם, אחסונם

דרישות מקצועיות: