מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם, אריזתם, אחסונם

דרישות מקצועיות: