מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בעלי חיים, לרבות ימיים - הצגתם

דרישות מקצועיות: