מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים

דרישות מקצועיות: