מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים

דרישות מקצועיות: