מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

דרישות מקצועיות: