מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

דרישות מקצועיות: