מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תחנת כוח

דרישות מקצועיות: