מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק

דרישות מקצועיות: