מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תחנת תדלוק בגז

דרישות מקצועיות: