מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

עץ ומוצריו – ייצור רהיטים

דרישות מקצועיות: