מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

עץ ומוצריו – ייצור רהיטים

דרישות מקצועיות: