מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

עץ ומוצריו – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

דרישות מקצועיות: