מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

עץ ומוצריו – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

דרישות מקצועיות: