מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פחחות, למעט פחחות רכב

דרישות מקצועיות: