מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פחחות, למעט פחחות רכב

דרישות מקצועיות: