מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם

דרישות מקצועיות: