מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

דרישות מקצועיות: