מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

דרישות מקצועיות: