מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת

דרישות מקצועיות: