מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול באריזות משומשות

דרישות מקצועיות: