מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונם

דרישות מקצועיות: