מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

דרישות מקצועיות: