מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

דרישות מקצועיות: