מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

דרישות מקצועיות: