מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5 ב, 1.5 ג ו-1.6

דרישות מקצועיות: