מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

דרישות מקצועיות: