מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

דרישות מקצועיות: