מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הרכבת ציוד רפואי

דרישות מקצועיות: