מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תמרוקים -אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

דרישות מקצועיות: