מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

בחירות הרשות 2024

כל העדכונים והחדשות לבחירות הרשות 2024