מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

חוק עזר לשגב שלום (תיעול)

חוק עזר לשגב שלום העמדת רכב וחנייתו

חוק עזר לשגב שלום, שטחים ציבוריים פתוחים התשעט

חוק עזר סלילת רחובות תיקון התשפג

חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים תיקון התשפג

חוק עזר לשגב שלום (אגרת תעודת אישור) 2018

חוק עזר לשגב שלום (הריסת מבנים מסוכנים) התשעח-2017

חוק עזר לשגב שלום (שווקים) התשעח – 2018