מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

כלי נשק ותחמושת - ייצורם

דרישות מקצועיות: