מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

כלי נשק ותחמושת - ייצורם

דרישות מקצועיות: