מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מטווח ירי

דרישות מקצועיות: