מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - חשמלאות

דרישות מקצועיות: