מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הובלה אחרת(ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

דרישות מקצועיות: