מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

דרישות מקצועיות: