מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

העברת רכב ממקום למקום – בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משר

דרישות מקצועיות: