מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

קולנוע, תיאטרו

דרישות מקצועיות: