מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

קולנוע, תיאטרו

דרישות מקצועיות: