מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזו

דרישות מקצועיות: