מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בריכת זרמים (ג'קוזי)

דרישות מקצועיות: